Trøndelagsmøtet

Hvert år samles sentrale samfunnsaktører i Trøndelag – til Trøndelagsmøtet, på Scandic Hell Hotell.

Siden 2010 har Trøndelagsmøtet vært en møteplass for cirka 400 personer; lokalpolitikere, fylkespolitikere, rikspolitikere, rådmenn, sentrale beslutningstakere fra næringslivet, kunnskapsmiljøene, offentlige virksomheter i Trøndelag og andre samfunnsaktører.

Til sammen skaper deltakerne en arena for dialog, idéutveksling og et sted å komme i kontakt med sentrale personer fra ulike miljø i Trøndelag. Det er to dager med informasjon og debatt om sentrale tema for Trøndelag, nettverksbygging og sosial utfoldelse.

Vi leverte i år rigging og avvikling av lyd, lys og led.

Alle foto: Stig Roar Aftret / NEP