top of page

AV- Konferanseteknikk

Vår AV-avdeling har stor bredde i sine oppdrag.

Har du spørsmål om hva dere trenger for å gjennomføre neste konferanse?

Image by Alexandre Pellaes

Med våre tolkesystem er vi til stede når internasjonale konferanser gjennomføres, og vi er til stede i domstolene når umiddelbar språkoversetting er behovet. Våre folk bidrar både med utstyr, montering og gjennomføring.

Til konferanser og møter leverer vi skjermer, både store og små. Og vi gjennomfører streaming og avvikling av audiovisuelle produksjoner.

Image by Luis Morera
bottom of page