top of page
FNs bærekraftsmål - hjulet

Vi er stolte av å fortelle at vi er Miljøsertifisert. 

Samtidig jobber Trondheim Lyd kontinuerlig med FNs bærekraftsmål, og det arbeidet vil alltid ha fokus hos oss.

mÜl 1- bokmÜl.png

Vi støtter utvalgte arrangement i regi av Kirkens Bymisjon som et bidrag til de som hjelper og støtter de som strever med hverdagen på ulike måter.

Alle ansatte får en betalt arbeidsdag i året som skal benyttes til et frivillig valgt formål. Denne dagens formål skal være å hjelpe mennesker som har en utfordrende hverdag, og samtidig gi våre ansatte en bevissthet om levekår og utfordringer for mennesker i sårbare situasjoner.

Vi reduserer matsvinn ved optimalisering av kantinedriften vår med bærekraftig avfallshåndtering, redusert antall dager for innkjøp samt god oversikt av vårt matlager.

Vi gir alle ansatte økonomisk støtte til å lease elsykkel. 

Vi gir alle ansatte økonomisk støtte til treningskort.

Vi gir alle ansatte tilbud om helsesjekk og hørselstest. 

Vi gir alle ansatte direkte tilgang til lege og psykolog via bedriftshelsetjenesten. 

Vi bidrar til sunt kosthold i kantinen.

Vi jobber aktivt i vår bransjeforening BFSP, som sammen med Creo og Virke jobber for fagutdanning i bransjen vår. 

Vi sørger for intern kompetanseutvikling og læring for ansatte.

Vi engasjerer skolelever på utplassering som ønsker innblikk i bransjen vår.

Vi er offentlig godkjent lærlingbedrift.

Vi sikrer balanse i selskapet ved aktivt å søke etter kvinner ved ledige stillinger, og kommuniserer og fremsnakker internt hvor viktig likestilling er og hva det bidrar til kulturelt for Trondheim Lyd. Vi sikrer lik betaling for likt arbeid.

Vi har HMS-fokus i alle ledd, og bidrar til økt HMS-fokus i bransjen generelt i aktiv dialog med bransjeforeningen.

Vi har integrert bærekraft som en del av virksomheten både økonomisk, miljømessig og sosialt.

Vi jobber for trygge arbeidsplasser og rettferdig lønn. 

Vi ansetter i faste stillinger så fremst det ikke er prekært behov for innleid personell i en tidsbegrenset periode.

Vi bidrar i utviklingen av tariff i bransjen vår, og jobber for et organisert arbeidsliv.

Vi søker å benytte leverandører med tariffavtale for sine ansatte, og som har en bevisst miljøprofil.

 

Vi søker så langt det lar seg gjøre benytte lokale leverandører og samarbeidspartnere.

Vi tar samfunnsansvar ved å tilrettelegge arbeidstiltak for mennesker som står utenfor arbeidslivet og mennesker med funksjonshemming.

Vi bruker oppladbare batteri på sceneteknisk utstyr.

Vi tilbyr gjerne våre kunder opsjon på miljøvennlige lyspakker. 

Vi søker etter å redusere selskapets bilbruk ved koordinering av leveranser og samkjøring.

Vi har et inkluderende felleskap med ansatte med ulik bakgrunn, kjønn, etnisitet, legning, funksjonshemminger og alder. 

Vi tilbyr alle våre ansatte med et annet morsmål, norskkurs.

Vi bruker fortrinnsvis elbiler for lokal leveranse.

Vi har strategi for utskiftning av bilpark, hvor vi alltid søker elbil eller høyest mulig Euroklasse.

Trondheim Lyd søker alltid å finne den beste løsningen sammen med kunden. 

Vi setter krav til minimum levetid før investeringer av nytt utstyr.

Vi har eget verksted som sørger for lengre levetid på eksisterende utstyr og redusert innkjøp.

Vi har fokus på sirkulærøkonomi i form av mindre svinn og reduserte kostnader:

·    Avfallshåndtering

·    Kildesortering

·    Matsvinn

·    Kompostering

·    Miljøvennlig teknologi

·    Redusere forbruksavfall

·    Miljøvennlig papir

·    Ikke bruke engangsservice eller bruke profilartikler

Vi jobber for en miljøvennlig transport- og innkjøpsrutine.

Vi jobber aktivt med kompetanseheving og kvalitetsprodukt slik at aktører i Trøndelagsregionen kan benytte seg av kortreiste tekniske tjenester, og derav være den foretrukne samarbeidspartneren.

Vi gjenbruker plastikk, og panter tomgods.

Vi kildesorter avfall både internt og eksternt.

Vi har retningslinjer og tiltak for å redusere risiko knyttet til 

korrupsjon og misligheter

·    God forretningsetikk

·    God internkontroll

·    God kontroll av regnskapsfirma og revisorfirma

Vi har et sterkt engasjement for å bidra til FN`s bærekraftsmål i samarbeid med bransjeforeningen, leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere.

·    Vi deler aktivt ideèr med våre bransjekolleger

·    Vi er et aktivt medlem i bransjeforening BFSP og andre nettverk innenfor arrangementsbransjen

·    Vi samarbeider med andre aktører i byen vår, herunder kunder og myndigheter, for å påvirke bærekraftmål 1, 8 og 10

bottom of page